Wyznaczanie stref ex

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem to procedura, która spoczywa na inwestorze, projektancie i/lub użytkowniku procesu technologicznego. Obowiązek taki nakłada rozporządzenie MSWiA.

Strefy wyznacza się w zakładach, gdzie występuje atmosfera wybuchowa. Strefy klasyfikuje się w celu określenia czynników wpływających na powstawanie czy oddziaływanie na atmosferę wybuchową i wprowadzenia odpowiednich procedur zabezpieczających.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

CASE STUDY- skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem układu odpylania – przemysł olejarski

Przemysł olejarski to gałąź przemysłu zajmująca się produkcją olejów roślinnych i zwierzęcych, a także produktów pochodnych, takich jak margaryny czy tłuszcze do smażenia. Proces produkcji oleju zwykle rozpoczyna się od surowego materiału – mogą to być nasiona, owoce lub orzechy oleiste. Następnie surowiec jest oczyszczany, suszony i mielony na proszek. Proszek jest następnie poddawany procesowi ekstrakcji oleju, który jest z kolei rafinowany. Dzięki temu, możliwe jest pozbycie się zanieczyszczeń i usuwane są szkodliwe substancje. Podczas takiej produkcji wytwarza się duże ilości pyłu, przez co linie produkcyjne koniecznie są odpylane za pomocą filtrów. Dlatego też aparatura odpylająca powinna bezwzględnie posiadać odpowiednie zabezpieczenia w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchem.

Czytaj dalej „CASE STUDY- skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem układu odpylania – przemysł olejarski”

CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja tekstyliów

Wymóg dokumentacyjny z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego wymagany jest dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W takim przypadku pracodawca musi posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) oraz Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW). W związku z tym, zgłosił się do nas jeden z producentów tekstyliów domowych, dla którego nasi inżynierowie sporządzili Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), w skład którego wchodzi Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW) oraz Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW).

Czytaj dalej „CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja tekstyliów”