Wyznaczanie stref ex

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem to procedura, która spoczywa na inwestorze, projektancie i/lub użytkowniku procesu technologicznego. Obowiązek taki nakłada rozporządzenie MSWiA.

Strefy wyznacza się w zakładach, gdzie występuje atmosfera wybuchowa. Strefy klasyfikuje się w celu określenia czynników wpływających na powstawanie czy oddziaływanie na atmosferę wybuchową i wprowadzenia odpowiednich procedur zabezpieczających.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia