Szukasz odpowiedzi?

Najczęściej zadawane pytania

Taki obowiązek posiadają wszystkie firmy, których działalność wiąże się z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Szczegółowo określają to przepisy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 931).

Taki obowiązek spoczywa na pracodawcy. Bardzo często do realizacji tych zadań przedsiębiorcy zatrudniają fachowe firmy zewnętrze zajmujące się tą tematyką. Jedną z takich firm jest właśnie CORONA Serwis.

Tak często, jak wymaga tego sytuacja. Aktualizacji dokumentu należy dokonać niezwłocznie, w przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka. Obowiązujące przepisy nie określają minimalnego okresu czasu, po którym należy bezwzględnie dokonać aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Pracodawca może zlecić wykonanie tego typu zadania pracownikowi swojego zakładu lub wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Należy przy tym pamiętać, że taki pracownik/firma zewnętrzna musi posiadać specjalistyczne doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem potwierdzone np. odpowiednimi studiami.

W celu określenia zakresu prac i wyceny oferty zazwyczaj wystarczy udostępnić schemat zakładu bądź instalacji, które mają zostać poddana analizie; wykaz miejsc pracy, urządzeń i/lub aparatów technologicznych, w obszarze których lub wewnątrz których istnieje ryzyko wytworzenia atmosfery wybuchowej; wykaz substancji (ciecze, gazy lub pyły), które mogą wygenerować atmosferę wybuchową, a także informację o lokalizacji zakładu/instalacji. Uwaga! Zakres prac może zostać określony również w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie danego zakładu/instalacji.

Badanie próbki pyłu jest wykonywane przez nasze laboratorium. Próbkę pyłu można poddać badaniom w kilku obszarach zapalności i wybuchowości, m.in. :

  • pmax – Maksymalne ciśnienie wybuchu
  • Kstmax – Wskaźnik wybuchowości
  • DGW – Dolna granica wybuchowości
  • Tcl – Temperatura zapłonu obłoku pyłu
  • T5mm – Temperatura zapłonu 5 mm warstwy pyłu
  • MEZ – Minimalna energia zapłonu
Ilość pyłu, który jest potrzebny do wykonania takiego zakresu to ok 4-5 kg.

Koszt takiego badania zależny jest od tego, jakie oraz ile parametrów chcemy poznać. Nasi eksperci zawsze przygotowują ofertę dla konkretnego pytania ofertowego. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani indywidualną wyceną, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci przygotują ofertę dobraną dokładnie pod Państwa branżę i specyfikę pracy.

Koncepcja systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla wskazanego obszaru instalacji lub urządzenia, które Państwo chcą chronić przez wybuchem nie wiąże się dla Państwa firmy z kosztami. Obliczenia i dobór systemu są częścią oferty techniczno – handlowej dla firmy.

Tak. To jeden z podstawowych parametrów, który umożliwia opracowanie koncepcji i propozycji systemu zabezpieczeń dla wskazanego układu. W przypadku braku takiej informacji jesteśmy w stanie oprzeć się na wskazaniu wytrzymałości konstrukcyjnej urządzeń.

Koncepcja zabezpieczeń przeciwwybuchowych wymaga określenia wielu czynników i parametryzacji procesu w zakładzie. Do podstawowych wytycznych należy podanie wolumenu i wskazanie posadowienia urządzenia w zakładzie (wymagany rysunek techniczny urządzenia lub instalacji), podania parametrów pyłu (medium procesu) oraz wartość zredukowanego ciśnienia wybuchu dla wskazanego układu (lub wytrzymałości konstrukcyjnej). Te parametry umożliwią nam przygotowanie wstępnej koncepcji systemu.

W przypadku doboru systemów dla wskazanego obszaru i otrzymaniu od Państwa niezbędnych danych o instalacji i chronionym urządzeniu, przygotowanie oferty oraz wykonanie obliczeń zajmie naszym ekspertom maksymalnie 3-4 dni robocze. Dla dużych układów, które np. chcą zabezpieczyć całe linie produkcyjne, często przeprowadzana jest wizja lokalna, gdzie następuje wymiana dodatkowych informacji. Wówczas ilość wytycznych, danych technicznych jest naturalnie większa, zatem czas przygotowania wyceny może się wydłużyć. Jednak w takim przypadku będziemy Państwa zawsze informować na bieżąco.

To zależy. Aktywny system zabezpieczeń typu HRD stosowany jest w warunkach, gdzie w zakładzie występują np. ograniczania stref wybuchu czy na chronionej instalacji jest bardzo mało miejsca. W tych przypadkach niemożliwe jest zastosowanie innego systemu. Aczkolwiek istnieją uwarunkowania techniczne, kiedy możemy butle HRD zastąpić układem bezpłomieniowego odciążania wybuchu. Tutaj należy pamiętać, że taki układ wyznacza wokół siebie strefę i jest rozwiązaniem zupełnie inaczej działającym. Takie uwarunkowania wymagają szczegółowej analizy całego układu, który chcą Państwo chronić. Każda taka sytuacja powinna zatem być rozpatrywana indywidualnie. W takich przypadkach nasi specjaliści zawsze doradzą najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Nie. Na terenie Polski, Czech i krajów nadbałtyckich jako oficjalny przedstawiciel reprezentujemy najbardziej renomowanych producentów systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych, m.in. amerykańską firmę Fike, szwajcarskiego producenta Maag Pump czy niemieckiego VALWO. Z większością producentów współpracujemy na zasadzie wyłączności już od wielu lat.

Oczywiści, tak. Zadania wykonujemy w całym zakresie prac (w trybie „pod klucz”) począwszy od przygotowania usługi montażu, po końcowe przekazanie systemu dyspozycji do klienta. Posiadamy zespół specjalistów przeszkolonych w obszarach montażu mechanicznego, jak i wymagań elektrycznych oraz automatyki.

Jak najbardziej. Istnieje możliwość wykonania prac mechanicznych i elektrycznych w ramach zamontowania systemu na instalacji pod naszym nadzorem inżynierskim. Nadzór inżyniera prowadzony jest w momencie prac montażowych. Nasz ekspert przebywa wówczas na terenie zakładu i wspomaga poprawność wykonania zlecenia. Nadzór prowadzony jest w branżach dotyczących dostarczanego zakresu.