background

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), to dokument w którym zawiera się zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu.

Co znajdziemy w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem  przede wszystkim musi być opatrzony w szereg opisów – organizacyjnych oraz technicznych – środków ochrony przed wybuchem. Zawierać musi również wykaz wszystkich przestrzeni, które są zagrożone wybuchem. Dołączyć należy do niego także oświadczenie pracodawcy czy listę terminów dokonywania przeglądów środków ochrony. Ważne jest także określenie procedury jaka jest stosowana dla zabezpieczenia stanowiska pracy i bezpiecznego użytkowania go w przypadku wystąpienia zagrożenia. DZPW powinien być opracowany na podstawie wyników oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Jak przygotowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

 • Analizujemy obiekty, instalacje, procesy, miejsca pracy, w których może powstać atmosfera wybuchowa
 • Analizujemy stosowane substancje palne, ich właściwości fizyczne i chemiczne (laboratoryjnie określamy ich właściwości wybuchowe)
 • Wskazujemy przestrzenie zagrożone wybuchem
 • Opisujemy metodykę i wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu
 • Doradzamy technicznie w zakresie organizacyjnych środków ochronnych i zastosowanych rozwiązań sprzętowych
 • Ujmujemy zasady koordynacji stosowania środków ochronnych, celów koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania
 • Określamy terminy dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych

Ile kosztuje dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Do sporządzenia szczegółowej dokumentacji konieczna jest m.in. analiza obiektów, instalacji i procesów zachodzących w zakładzie. Dlatego koszt Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości zakładu i liczby źródeł emisji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile wyniesie koszt sporządzenia DZPW dla Twojego zakładu, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Po poznaniu kilku kluczowych informacji, będą w stanie określić potencjalny koszt sporządzenia dokumentu.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – podstawa prawna

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem to obowiązek pracodawcy, który nakłada na niego Dyrektywa ATEX oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ocena zagrożenia wybuchem ułatwia późniejszą analizę i ocenę ryzyka wybuchu. Zgodnie z przepisami inwestor, projektant lub pracodawca są zobligowani do posiadania takiej oceny. To także bardzo istotne przy składaniu dokumentów na budowę.

Jak przeprowadza się Ocenę Zagrożenia Wybuchem?

Ocena Zagrożenia Wybuchem to jeden z dokumentów określających bezpieczeństwo danej instalacji czy obiektu. Zawiera m.in. zalecenia z zakresu ochrony przed skutkami wybuchu. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób przeprowadza się Ocenę Zagrożenia Wybuchem zajrzyj TUTAJ.

Podstawa prawna Oceny Zagrożenia Wybuchem

Konieczność posiadania Oceny Zagrożenia Wybuchem wynikają jasno z przepisów. Więcej o tym, kto jest zobowiązany do posiadania tego dokumentu i z jakich regulacji prawnych to wynika znajdziesz TUTAJ.

Specjaliści z CORONA Serwis oferują!

Opracujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w ministerialnym rozporządzeniu. Podczas przygotowywania dokumentu uwzględnimy także zalecenia krajowych, jak i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX. Dzięki współpracy z FIKE Corporation posiadamy też merytoryczną wiedzę i znajomość zaleceń amerykańskiego NFPA. Na szeroką skalę konsultujemy się z ubezpieczycielami, w tym także FM Global oraz specjalistami z jednostek notyfikowanych GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz Chilworth. Nasze doradztwo techniczne prowadzone jest zgodnie z regułami DataSheetów FM Global. Ocena ryzyka oraz dostosowanie zakładu prowadzone są zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

Nasza oferta

Zarówno Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, jak i Ocena Zagrożenia Wybuchem wykonywane są w ścisłym oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Zakres naszych prac obejmuje szereg działań:

 • Charakteryzujemy zagrożenia – określamy materiały mogące wytworzyć atmosferę wybuchową, stwarzając zagrożenie wybuchem
 • Klasyfikujemy strefy zagrożenia wybuchem – wyznaczamy w pomieszczeniach i na zewnątrz odpowiednie strefy zagrożenia
 • Przeprowadzamy kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem
 • Identyfikujemy czynniki, jakie mogą spowodować zapłon substancji wybuchowych
 • Dobieramy urządzenia elektryczne i nieelektryczne do stref zagrożenia wybuchem
 • Opracowujemy zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów
 • Opracowujemy dokumentację, również graficzną, pokazującą rodzaj i zasięg stref, a także ich lokalizację
 • Szczegółowo konsultujemy się z lokalnymi służbami

Napisz do nas