Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to wymagany polskim oraz europejskim prawem zbiór opisów oraz rozwiązań technicznych, budowlanych i formalnych dla danego zakładu w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem.

DZPW sporządza się w celu m.in. okreslenia procedur zabezpieczenia stanowisk pracy w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia oraz wskazuje warunki pracy na tych stanowiskach.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) pełni niezwykle istotną rolę w ochronie przeciwwybuchowej zakładów przemysłowych. To najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego możliwe jest wystąpienie niekontrolowanego wybuchu, spowodowanego zapłonem atmosfery wybuchowej, czyli mieszaniny powietrza z substancjami palnymi w postaci gazów, oparów, mgieł i pyłów.

Czytaj dalej „Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem”