Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu to dokument zawierający m.in. informacje o zagrożeniach wybuchowych, jakie mogą wystąpić na zakładach i obszarach zagrożonych instalacji. Określa także propozycje rozwiązań, majacych za zadanie zminimalizować skutki ryzyk procesu.

Ocenę ryzyka wybuchu sporządzana jest w celu określenia potencjalnych zagrożeń wybuchowych i wskazania możliwości ich minimalizowania lub nawet ich wyeliminowania.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Czym jest ocena ryzyka wybuchu?

Ocena Ryzyka Wybuchu to dokument, w którym zawarte są zagrożenia występujące w instalacji procesowej. Określa ich rodzaj oraz zasięg stref zagrożonych wybuchem, co związane jest z występowaniem w zakładzie palnych i wybuchowych substancji (pyłów, cieczy, gazów, itd.). Zawiera również propozycje, co należy zrobić, aby zminimalizować możliwość występowania potencjalnych zagrożeń, w tym uaktywniania się źródeł zapłonu.

(więcej…)