Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu to dokument zawierający m.in. informacje o zagrożeniach wybuchowych, jakie mogą wystąpić na zakładach i obszarach zagrożonych instalacji. Określa także propozycje rozwiązań, majacych za zadanie zminimalizować skutki ryzyk procesu.

Ocenę ryzyka wybuchu sporządzana jest w celu określenia potencjalnych zagrożeń wybuchowych i wskazania możliwości ich minimalizowania lub nawet ich wyeliminowania.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja tekstyliów

Wymóg dokumentacyjny z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego wymagany jest dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W takim przypadku pracodawca musi posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) oraz Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW). W związku z tym, zgłosił się do nas jeden z producentów tekstyliów domowych, dla którego nasi inżynierowie sporządzili Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), w skład którego wchodzi Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW) oraz Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW).

Czytaj dalej „CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja tekstyliów”

CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja kawy

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego jest wymagane nie tylko przepisami krajowymi, ale także unijnymi. Bardzo istotne jest jednak nie tylko posiadanie takiej dokumentacji, ale też jej bieżące aktualizowanie. Zwłaszcza w przypadku, kiedy na przykład w procesie produkcji, wykorzystywanych surowcach czy samych instalacji nastąpiły istotne zmiany. Jeden z producentów z branży spożywczej zgłosił się do nas z zadaniem sporządzenia aktualizacji swojej dokumentacji. Chodziło o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW) oraz Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW).

Czytaj dalej „CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja kawy”

CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?

Każdy zakład przetwarzania odpadów stanowi ważny element w zwalczaniu nadmiernej ilości śmieci na składowiskach.  W związku z ich przetwarzaniem, może dochodzić do powstawania atmosfery wybuchowej. Co za tym idzie – tworzy się potencjalne zagrożenie pożaru czy wybuchu. Jeden z naszych klientów zgłosił się do nas z zadaniem stworzenia kompleksowej Oceny Zagrożenia Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu. Dlaczego wykonanie tej dokumentacji jest pierwszym krokiem w skutecznym zabezpieczeniu zakładu?

Czytaj dalej „CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?”

Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?

Pożar i wybuch w środowisku przemysłowym to bardzo często dwa zależne od siebie zjawiska. Choć każde z nich może powstawać oddzielnie, stwarzając poważne zagrożenie bezpieczeństwa, to w kombinacji sprawiają, że skutki ich wystąpienia w zakładzie przemysłowym mogą być katastrofalne. Dlatego świadomość potencjalnych zagrożeń to podstawa do wdrażania profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Czytaj dalej „Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?”

Czym jest ocena ryzyka wybuchu?

Ocena Ryzyka Wybuchu to dokument, w którym zawarte są zagrożenia występujące w instalacji procesowej. Określa ich rodzaj oraz zasięg stref zagrożonych wybuchem, co związane jest z występowaniem w zakładzie palnych i wybuchowych substancji (pyłów, cieczy, gazów, itd.). Zawiera również propozycje, co należy zrobić, aby zminimalizować możliwość występowania potencjalnych zagrożeń, w tym uaktywniania się źródeł zapłonu.

(więcej…)