Badania wybuchowości pyłów

Badanie wybuchowości pyłów prowadzone jest w warunkach laboratoryjnych. To seria testów mająca określić jak konkretny pył reaguje w określonych warunkach – np. w jakiej temperaturze próbka pyłu ulega zapłonowi.

Poznanie wskaźników wybuchowości pyłu pozwalają dokładnie i precyzyjnie przeprowadzic dobór systemu zabezpieczeń dla wskazanej instalacji.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?

Pożar i wybuch w środowisku przemysłowym to bardzo często dwa zależne od siebie zjawiska. Choć każde z nich może powstawać oddzielnie, stwarzając poważne zagrożenie bezpieczeństwa, to w kombinacji sprawiają, że skutki ich wystąpienia w zakładzie przemysłowym mogą być katastrofalne. Dlatego świadomość potencjalnych zagrożeń to podstawa do wdrażania profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Czytaj dalej „Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?”