Badanie pyłów

Oferujemy badanie wybuchowości pyłów przemysłowych, sprawdzamy parametry zapalności i wybuchowości na zakładach. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Przygotowanie do badań

Laboratorium Corona Serwis

Badanie laboratoryjne polegające na oznaczeniu parametrów wybuchowości i zapalności pyłów jest podstawową czynnością, która pozwoli określić skalę zagrożenia wybuchowego na wskazanym obszarze instalacji przemysłowej. Procesy technologiczne na zakładach generują powstawanie pyłów, poprzez np. szlifowanie, mielenie, przesiewanie itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. Dlatego aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów przemysłowych konieczne jest prawidłowe określenie właściwości wybuchowych tych pyłów.

Dodatkowo zachęcamy również do zapoznania się z szczegółowym opisem badania wybuchowości pyłów przeprowadzanym przez nasz zespół oraz do przeczytania o naszej realizacji dla klienta – badanie wybuchowości pyłów na przykładzie pyłu węglowego

Test wybuchu pyłu

W celu wyeliminowania lub ograniczenia powstawania pyłowej atmosfery wybuchowej konieczne jest poznanie parametrów i właściwości wybuchowych oraz palnych pyłów, z którymi mamy do czynienia w danym środowisku pracy. Testy te mogą zostać wykonane rożnymi metodami, najbardziej preferowaną i dedykowaną jest test w rurze Hartmanna z użyciem iskry lub gorącej spirali.

Maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax oraz wskaźnik wybuchowości pyłu Kst

Badanie to polega na serii testów w sferycznym zbiorniku. Parametry Pmax i Kst wykonywane są przez wprowadzanie do komory badawczej kolejnych stężeń pyłu z powietrzem. Testy prowadzi się do momentu oznaczenia wartości maksymalnych tych parametrów.

Dolna granica wybuchowości pyłu DGW

Mieszanina pyłowo-powietrzna jest wybuchowa po osiągnięciu odpowiedniego stężenia. Oznaczenie dolnej granicy DGW następuje po serii testów w komorze sferycznej. W większości przypadków mieści się w granicy 20-60g/m³. W odniesieniu do pyłów nie wyznacza się górnej granicy wybuchowości.

Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu MTZo

MTZo oznacza najniższą temperaturę gorącej wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu znajdującym się wewnątrz pieca. Do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu stosuje się piec rurowy znany jako piec Godberta-Greenwalda.

Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu MTZw

Oznacza najniższą temperaturę gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości. Standardowo normy sugerują wykonywanie oznaczeń dla warstwy pyłu o grubości 5 mm.

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MEZ

MEZ - oznacza najmniejszą energię elektryczną nagromadzoną w kondensatorze, która w trakcie jego rozładowania jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najbardziej zapalnej mieszaniny określonego pyłu w określonych warunkach badania.

Temperatura samozapalenia nagromadzeń pyłu Tsi

Badanie polega na serii testów mających pokazać, w jakiej temperaturze może dojść do samozapalenia. Skłonność do samozapalenia nagromadzeń pyłu wyznacza się według normy PN-EN 15188:2009

Graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST

GST to najwyższe stężenie tlenu w mieszaninie pyłu z powietrzem oraz obojętnym gazem, w których wybuch pyłu nie może się zdarzyć.

banner
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Dbanie o bezpieczeństwo innych to bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego do wszelkie powierzone nam zadania realizujemy dbając o każdy szczegół. Napisz do nas i zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.


DANE GRUPY CORONA

CORONA Serwis Sp. z o.o. s.k.
ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
NIP: 634-283-65-90
REGON: 360958336
KRS: 0000546948

CORONA Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 3b/55
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-051-47-17

CORONA Serwis Tomasz Jobczyk
ul. Johna Baildona, 16/27
40-115 Katowice
NIP: 634-232-06-62

Napisz do nas

Wypełnij krótki formularz kontaktowy i opisz swój problem. Nasi eksperci najszybciej jak to możliwe skontaktują się z Tobą.