background

Projektowanie systemów zabezpieczeń

Podczas projektowania przez nas systemów w pierwszej kolejności identyfikowane jest zagrożenie, następnie odpowiednio dobierane zabezpieczenie przeciwwybuchowe i odpowiednie izolowanie zagrożenia. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Projektowanie systemów to:

Identyfikacja zagrożenia.

Zanim zostanie dobrane odpowiednie zabezpieczenie przeciwwybuchowe, konieczne jest zrozumienie procesu technologicznego klienta, zapoznanie się z dokumentacją techniczną urządzeń i z rodzajem pyłów występujących w instalacji.

Dobranie zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

W zależności od typu aparatu chronionego (filtr, cyklon, silos, przenośnik kubełkowy), dobieramy najbardziej odpowiedni sposób zabezpieczenia instalacji: odciążanie wybuchu, bezpłomieniowe odciążenie wybuchu bądź tłumienie eksplozji przez system HRD.

Izolacja zagrożenia.

Największym niebezpieczeństwem dla instalacji przemysłowych są wtórne eksplozję, które powodują zdecydowanie bardziej katastrofalne skutki względem wybuchu pierwotnego. Aby tego uniknąć, konieczne jest zastosowanie pasywnych zaworów odsprzęgających wybuch bądź chemicznej izolacji wybuchu w postaci butli SRD.

Etapy projektowania:

  • Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem – wyznaczanie stref.
  • Ocena Ryzyka wybuchu stwarzanego przez atmosfery wybuchowe substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów.
  • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem.
  • Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych metodami: HAZOP, PHA.
  • Analizy SIL (Safety Integrity Level).
  • Analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA).
  • Raport o Bezpieczeństwie.
  • Certyfikacja maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
Napisz do nas