background

Analiza LOPA

LOPA używana jest do identyfikacji i oceny warstw ochronnych, które mają na celu minimalizację ryzyka związanego z operacjami przemysłowymi.

Czym jest analiza LOPA?

LOPA (Layer of Protection Analysis) to znormalizowana analiza, oparta na wnioskach z analizy HAZOP stosowana w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz innych branżach, w celu oceny skuteczności różnych warstw zabezpieczeń w systemach procesowych. Analiza ta jest używana do oceny skuteczności warstw zabezpieczeń, które mają na celu minimalizację ryzyka związanego z operacjami przemysłowymi.

Zakłada identyfikację różnych warstw zabezpieczeń, takich jak systemy alarmowe, systemy awaryjne, procedury operacyjne czy też systemy kontrolne. Następnie ocenia się ich skuteczność w zapobieganiu lub ograniczaniu ryzyka związanego z różnymi zagrożeniami zdefiniowanymi w postaci scenariuszy awaryjnych na etapie analizy HAZOP. Wyniki analizy LOPA mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka do poziomu akceptowalnego. Przykładowo uzupełnienie projektu o kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń bądź zaprojektowanie określonej przyrządowej funkcji bezpieczeństwa SIF wdrożonej poprzez systemy automatyki o podwyższonym poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL.

W przypadku Analizy Warstw Zabezpieczeń, istotne jest zrozumienie procesów przemysłowych, identyfikacja potencjalnych zagrożeń, a także ocena skuteczności różnych, niezależnych od siebie, środków zabezpieczających. Celem jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu ryzyka w obszarze prowadzonych procesów przemysłowych.

Kiedy wykorzystuje się analizę LOPA?

Analiza Warstw Zabezpieczeń może być wykorzystywana w różnych branżach, ale często znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz w innych dziedzinach, gdzie istnieje ryzyko związane z prowadzeniem procesów przemysłowych.

Eksperci CORONA Serwis jako niezależni specjaliści ds. bezpieczeństwa procesowego, przy udziale zespołu analitycznego, przeprowadzają analizę LOPA wg wytycznych norm branżowych (normy serii PN-EN 61511) zgodnie z kryteriami dopuszczalności ryzyka podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za proces zarządzania ryzykiem w organizacji (w tym ocenę i identyfikację).

Napisz do nas