Zdarzenia zarejestrowane w 2022 roku

Procesy technologiczne odbywające się na zakładach produkcyjnych bardzo często generują powstawanie pyłów. Dzieje się tak np. w efekcie szlifowania, mielenia, przesiewania itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. I choć świadomość z tego zakresu jest coraz większa, to statystyki twardo pokazują, że w wyniku incydentów związanych z udziałem palnych/wybuchowych pyłów rocznie nadal giną dziesiątki ludzi.

Zdarzenia zarejestrowane w 2021 roku

Zdarzenia z udziałem pyłów na świecie w 2022

W 2022 roku wybuch i następujący po nim pożar pyłu w kopalni w Amasrze w Turcji wpłynął na dane bardziej niż jakikolwiek inny tego typu incydent. Tylko to jedno zdarzenie odpowiada za ponad 84% ofiar śmiertelnych w tym roku (41 osób). Dlatego dla zachowania przejrzystości pozostałych danych ten incydent został usunięty z powyższego wykresu.

Spośród pozostałych przypadków obrażeń aż 84% zostało spowodowanych eksplozjami, a 16% pożarami. W przypadku ofiar śmiertelnych, trzy były wynikiem eksplozji, a cztery wynikiem pożaru. Wśród najpoważniejszych incydentów 2022 roku należy wymienić:

  • Eksplozja w fabryce – 2 osoby zabite i 9 rannych (Kakinada, Indie)
  • Eksplozja w fabryce – 2 osoby ranne i szkody o wartości 2 mln dolarów (Peoria, IL)
  • Pożar huty stali – 2 osoby zabite i 4 rannych (Misrata, Libia)
  • Deflagracja wapienników – 5 osób rannych (Menden, Niemcy)

Materiały związane z incydentami

Z danych dotyczących zdarzeń w ujęciu globalnym wynika, że produkcja spożywcza i produkcja drewna stanowiły prawie 74% przypadków pożarów i eksplozji, a w efekcie tych zdarzeń zarejestrowano 29,2% rannych i 10,4% ofiar śmiertelnych. Z kolei węgiel był najbardziej śmiercionośnym materiałem, odpowiadającym za 28 przypadków obrażeń i ponad 40 ofiar śmiertelnych. Jest to w dużej mierze spowodowane m.in. katastrofalnym wybuchem w kopalni, a następnie pożaru w Turcji.

PożaryWybuchyRanniOfiary
Drewno43942
Organiczne8419223
Metal137222
Węgiel562841
Papier2010
Plastik2010
Siarka1100
Tekstylia0000
Inne34110
Nieznane10401
Łącznie163508949
Zestawienie pożarów, eksplozji, rannych i ofiar śmiertelnych dla poszczególnych materiałów

Dwie ofiary śmiertelne pyłu metalowego w tym roku to efekt pożaru stalowego odpylacza w Libii. Dwie osoby zostały ranne w wyniku eksplozji pyłu tytanowego oraz wybuchu pyłu tytanowego. W kategorii „inne” 11 osób poniosło obrażenia w trzech różnych wybuchach – jedna została ranna w eksplozji z udziałem pyłu z gumy piankowej, jedna w eksplozji pyłu celulozowego, a dziewięć poniosło szkody w wyniku wybuchu pyłu asfaltowego.

Branże związane z incydentami

Jak wynika z danych historycznych, branże takie jak przetwórstwo drewna, produkcja z drewna, działalność rolnicza oraz produkcja żywności stanowiły dużą część wszystkich zdarzeń związanych z pożarami i wybuchami pyłów. Od 2017 roku drewno i produkty drzewne stanowiły od 19% do 28% incydentów, podczas gdy działalność rolnicza i produkcja żywności stanowiły od 33% do 50%.

Jak wynika ze szczegółowego podziału zdarzeń, dla branż do kategorii „inne” zaliczono m.in. celulozowo-papiernicze, etanolowe, szkoły średnie i obiekty edukacyjne.

Branże nie wyodrębnione w szczegółowym podziale obejmują wyroby gumowe, wyroby trawnikowe, wyroby grafitowe, produkty węglowe, opakowania spożywcze, farmaceutyczne, mieszkaniowe, tworzywa sztuczne i utylizację odpadów.

Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, obróbka metali i energetyka stanowiły odpowiednio 22%, 16% i 6% urazów. Przeładunek węgla odpowiadał za 19% wypadków i 84% ofiar śmiertelnych w tym roku, głównie z powodu tragicznych wydarzeń w Turcji.

Urządzenia oraz przyczyny incydentów

W 2022 r. odpylacze wykazały najwyższy odsetek udziału w incydentach z pyłem palnym – zgłoszono 40 pożarów i 10 eksplozji. To wyższy wynik niż w raportach z lat 2019 – 2021, w których stwierdzono, że odpylacze miały jeden z najwyższych odsetek występujących incydentów.

Spośród zdarzeń z udziałem określonego urządzenia, odpylacze miały największy udział w wypadkach w 2022 r. Spośród incydentów z innym sprzętem to silosy magazynowe i suszarnie były przyczyną dużej części tegorocznych wypadków. Aż 30 incydentów spowodowane było eksplozją lub pożarem przenośników kubełkowych.

PożaryWybuchyRanniOfiary
Odpylacze4010155
Silosy magazynowe3510130
Inne składowanie8200
Suszarnie39540
Przenośniki kubełkowe246142
Inne118111
Brak danych693241
Łącznie163508949
Podział między pożarami, eksplozjami, obrażeniami i ofiarami śmiertelnymi dla różnych części sprzętu

Incydenty, w przypadku których nie podano szczegółowych informacji odnośnie sprzętu, stanowiły jedynie 7% wszystkich zgłoszeń. Stanowiły one jednak 36% wszystkich tegorocznych rannych i aż 84% zgłoszonych ofiar śmiertelnych. Głównym tego powodem był wybuch tureckiej kopalni.

Wszystkie dane pochodzą z raportu – „COMBUSTIBLE DUST INCIDENT REPORT 2021” dostępnego tutaj: Combustible Dust Incident Report Summary – Dust Safety Science

Opublikowany w: News
Napisz do nas