Niniejsza informacja dotycząca plików cookie opisuje, w jaki sposób CORONA oraz jej jednostki zależne i powiązane stosujące niniejszą informacje dotyczącą plików cookie – każdy z tych podmiotów będąc osobnym administratorem danych – (wyrażone dalej jako „CORONA”, „my”, „nas”, „nasze”) mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane użytkownika przy wykorzystaniu plików cookie lub podobnej technologii („Informacja dotycząca plików cookie”).

Serwisy jednostek zależnych i powiązanych firmy CORONA Serwis stanowią własność tych jednostek zależnych i powiązanych i są przez nie obsługiwane oraz dostarczane.

Niniejsza informacja dotycząca plików cookie stanowi dodatek do informacji o polityce prywatności, którą można znaleźć niżej. Informacja o polityce prywatności zawiera dodatkowe informacje dotyczące gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobu wykorzystywania przez nas danych użytkownika, podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych oraz konsekwencji nieprzekazania danych osobowych przez użytkownika, sposobu udostępniania danych osobowych użytkownika oraz opcji przysługujących użytkownikowi w zakresie okresu przechowywania jego danych osobowych itp.

Co to są pliki cookie i w jaki sposób z nich korzystamy

Wykorzystujemy pliki „cookie” – małe pliki tekstowe przenoszone do urządzenia użytkownika za pomocą pokrewnych technologii (np. technologia tagowania, tagi pikselowe tzw. web beacons, zagnieżdżone skrypty), by zapewnić użytkownikowi lepszy i bardziej spersonalizowany standard użytkowania. Te technologie są stosowane w celu:

 • zapewnienia bardziej efektywnego użytkowania (np. zapamiętywanie artykułów w koszyku do następnej wizyty użytkownika);
 • zapamiętywania preferencji użytkownika (np. język przeglądania, informacje logowania do konta);
 • lepszego zrozumienia przez nas i udoskonalania sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony, przy uwzględnieniu tego, które strony internetowe i produkty mają najwięcej odsłon.

Zarządzanie plikami cookie oraz ich wyłączanie

Zakładka Opcje/Ustawienia w większości przeglądarek internetowych zawiera informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie i innymi technologiami, które mogą zostać powiązane z urządzeniem użytkownika w tym wskazówki, i jak wyłączyć takie technologie. Nasze pliki cookie lub wszystkie pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie w dowolny sposób może mieć wpływ na wiele funkcjonalności oglądanych stron.

Instrukcje blokowania plików cookie lub zezwalania na nie w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych zostały umieszczone dla wygody użytkownika pod poniższymi linkami. Nie mamy jednak wpływu na umiejscowienie tych instrukcji i informacje dostarczane przez poniższe przeglądarki, więc jeśli poniższe linki nie są aktualne, być może konieczne będzie odnalezienie konkretnej instrukcji lub informacji w danej przeglądarce na własną rękę.

Z jakich rodzajów plików cookie korzystamy

 • Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych. Obejmują m.in. pliki umożliwiające zalogowanie do stref zabezpieczonych, korzystanie z koszyka lub usługi rozliczeń elektronicznych.
 • Analityczne/wydajnościowe pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę osób odwiedzających stronę oraz zobaczyć, jak poruszają się one po naszych stronach podczas użytkowania. Pozwala nam to poprawić działanie naszych stron internetowych np. przez zapewnienie, że użytkownik łatwiej znajdzie to, czego szuka.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie są używane w celu sprawdzenia, kiedy użytkownik powraca na nasze strony. Umożliwia to spersonalizowanie treści, powitanie użytkownika po imieniu i zapamiętanie jego preferencji (np. wybór języka czy regionu).
 • Pliki cookie do targetowania. Te pliki cookie zapisują wizyty użytkownika na stronie internetowej, podstronach odwiedzonych przez użytkownika i wykorzystane przez niego linki. Będziemy wykorzystywać te informacje, by dopasować treści na naszych stronach internetowych i wyświetlane na nich reklamy do zainteresowań użytkownika. Możemy także udostępniać te informacje osobom trzecim w tym samym celu.
 • Lokalizacyjne pliki cookie. Te pliki cookie korzystają z informacji o bieżącej lokalizacji użytkownika, przekazanego adresu/lub kodu pocztowego, by dostarczyć użytkownikowi informacje o najbliższym punkcie sprzedaży naszych produktów lub inne odpowiednie informacje.

Pliki cookie osób trzecich oraz rezygnacja z plików cookie

Umożliwiamy także osobom trzecim umieszczanie plików cookie, za pośrednictwem serwisów, na urządzeniu użytkownika w celu:

 • lepszego zrozumienia przez nas i udoskonalania sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych, uwzględniając to, które podstrony i produkty mają najwięcej odsłon;
 • bardziej efektywnego wprowadzania na rynek produktów i usług oraz reklamowania innych produktów i usług, którymi użytkownik może być zainteresowany;
 • otrzymania informacji zwrotnych dotyczących naszych produktów i usług;
 • umożliwienia użytkownikowi podjęcia działania na naszych portalach społecznościowych (np. kliknięcie przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej).

Użytkownik może użyć poniższych linków osób trzecich, by dowiedzieć się więcej o sposobach śledzenia i poznać stosowane przez nie zasady ochrony prywatności. Nie mamy jednak wpływu na umiejscowienie tych instrukcji i informacje dostarczane przez osoby trzecie, więc, jeśli poniższe linki nie są aktualne, być może konieczne będzie odnalezienie konkretnej instrukcji lub informacji dotyczących danej osoby trzeciej na własną rękę.

 • Google Analytics. Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniu użytkownika w celu umożliwienia stronie internetowej prowadzenia analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników będą na ogół przenoszone do Stanów Zjednoczonych i tam przechowywane przez firmę Google. Ta strona aktywowała funkcję anonimizacji adresu IP, tak aby adres IP użytkownika znajdującego się w państwie członkowskim UE lub na terenie EOG został skrócony przez Google przed przeniesieniem danych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP może zostać przeniesiony na serwery Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie następnie podlega skróceniu. Google będzie przetwarzać te informacje w imieniu operatora stron internetowej w celach przeanalizowania sposobów korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, sporządzania raportów oraz świadczenia innych usług w zakresie korzystania ze strony internetowej i internetu przez operatora strony internetowej. Google nie powiąże adresu IP użytkownika przekazywanego przez przeglądarkę za pośrednictwem Google Analytics z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.
 • By zapoznać się z polityką prywatności Google, należy kliknąć tutaj.
 • By zrezygnować z gromadzenia danych, należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, klikając tutaj.
 • By zapoznać się z polityką prywatności serwisu Facebook, proszę kliknąć tutaj.
 • By zapoznać się z polityką prywatności serwisu Twitter, proszę kliknąć tutaj.
 • Aby zrezygnować z gromadzenia danych, proszę kliknąć tutaj.
 • By zapoznać się z polityką prywatności serwisu LinkedIn, proszę kliknąć tutaj.
 • Aby zrezygnować z gromadzenia danych, należy przejść do swojego konta LinkedIn.

Mimo, że nie wszystkie rodzaje plików cookie oraz pokrewne technologie są wymagane, by korzystać z serwisów, wyłączenie wszystkich tych usług może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie serwisów a także może wyłączyć funkcjonalności, które umożliwiają pełne korzystanie z serwisów. Prosimy o skierowanie do nas bezpośredniego zapytania w celu dalszych wyjaśnień.|

Reklamy dopasowane do zainteresowań

Niepowiązane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie na naszych stronach w celu gromadzenia danych o aktywności użytkownika online na przestrzeni czasu oraz informacji o różnych stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika w celu wyświetlenia reklam dopasowanych do jego zainteresowań. Proszę pamiętać, że po rezygnacji z reklam użytkownik nadal może otrzymywać reklamy. Nie będą one już jednak dopasowane do jego zainteresowań.

Funkcja „Nie śledzić”

Niektóre przeglądarki internetowe udostępniają funkcję „Nie śledzić”, która sygnalizuje stronom odwiedzonym przez użytkownika, że nie chce on, aby jego aktywność online była śledzona. Nie ma jednak jednego uniwersalnego sposobu, w jaki przeglądarki przekazują sygnał „Nie śledzić”, tak więc nasza strona internetowa obecnie nie interpretuje swojego zachowania, nie odpowiada na sygnał „Nie śledzić” i nie zmienia swojego zachowania, jeśli otrzymuje taki sygnał. Zapewniamy jednak użytkownikowi możliwość wyboru, które reklamy są mu wyświetlane za pomocą linków umożliwiających rezygnację z subskrypcji opisanych w części poświęconej plikom cookie.

Klauzula informacyjna RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tak zwane „RODO”, przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje:

1. Administrator danych osobowych

CORONA Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w świetle przepisów prawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z nami poprzez adres e-mail: biuro@corona.org.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: CORONA Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,Ul. J. Baildona 16/27 40-115 Katowice.

3. Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udzielania odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem strony internetowej https://bezpieczenstwo40.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes jakim jest utrzymywanie relacji z klientami lub potencjalnymi klientami);
 • zweryfikowania Pani/Pana tożsamości podczas kontaktu na odległość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • ustalenia i zweryfikowania Pani/Pana tożsamości przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • realizacji umów i opieki gwarancyjnej i pogwarancyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • kontaktu z Panią/Panem w celu np. potwierdzenia lub zmiany terminu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest optymalizacja procesu realizacji umów);
 • obsługi ewentualnych reklamacji oraz obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w zw. z art. 556 i następnymi Kodeksu cywilnego lub inną podstawą prawną w zależności od przedmiotu umowy (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest obrona naszych praw);
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest dochodzenie naszych roszczeń);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 71 ust. 1 oraz art. 74 ustawy o rachunkowości.

4. Prawne podstawy przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności art. 6 Rozporządzenia, ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i inne akty prawne, z których wynika nasz obowiązek do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona przez Panią/Pana dobrowolnie zgoda (np. jeśli zajdzie taka potrzeba – zgoda na wykorzystanie wizerunku). Jednocześnie należy pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych są następujące kategorie podmiotów:

 • podmioty, które są upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa (np. organy administracyjne);
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności administratora danych (np. nasi pracownicy);
 • inne podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w toku realizacji umowy np. (I) instytucje płatnicze – w celu realizacji płatności; (II) dostawcy systemów informatycznych i usług IT, (III) podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi dostawy towarów (IV) operatorzy pocztowi i kurierzy; (V) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne);

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Z uwagi na posługiwanie się przez nas usługą chmury obliczeniowej dostarczanej przez Dropbox Inc., którą wykorzystujemy m.in. do przechowywania danych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Dropbox Inc. posiada siedzibę w USA i korzysta z serwerów znajdujących się w USA, w związku z czym przystąpił do programu EU-U.S. Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie, a Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Administrator informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Dropbox Inc. znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.dropbox.com/privacy.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. W pozostałym zakresie będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń, obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

8. Pani/Pana prawa

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu prawa, na podstawie których można złożyć do nas wniosek dotyczący:

 • sprostowania swoich danych;
 • usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności na Pani/Pana danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;
 • dostępu do swoich danych, to jest o informację o przetwarzanych przez nas danych lub wydania kopii tych danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Wnioski można składać osobiście, przesyłać listownie na adres naszej siedziby, lub e-mailowo na adres: biuro@corona.org.pl

9. Skarga

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pani/Pan do przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

Napisz do nas