Idea szkoleń ATEX

Szkolenia ATEX są ważne dla pracowników, którzy pracują w środowisku zagrożonym wybuchem. ATEX to skrót od francuskiego "ATmosphères EXplosibles", co oznacza "atmosfery wybuchowe".

Szkolenia ATEX mają na celu zapewnienie, że pracownicy są świadomi zagrożeń związanych z pracą w takich warunkach oraz wiedzą, jak bezpiecznie pracować i unikać sytuacji, które mogą prowadzić do wybuchu.

Szkolimy dla bezpieczeństwa

Od początku naszej działalności oferujemy nie tylko wysokiej klasy produkty i usługi, ale naszą mi­sją, niezmiennie, jest propagowanie bezpieczeństwa procesowego oraz bezpieczeństwa wybucho­wego i poszerzanie świadomości technicznej w tym zakresie.

Widząc jak ważne dla przedsiębiorców jest ciągłe doskonalenie i poszerzanie kompetencji zespo­łu w zakresie bezpieczeństwa, dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nasi inżynierowie prowadzą dedykowane szkolenia. Chcielibyśmy w sposób skondensowany i wysoce merytoryczny przekazywać wiedzę, za pomocą jakich rozwiązań można skutecznie podnieść bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół inżynierów-praktyków z wielolet­nim doświadczeniem w branży. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat/dyplom uczestnictwa.

Tematyka szkoleń

Tego typu szkolenia przede wszystkim obejmują zagadnienia bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w szerokim aspekcie, w zależności od grupy dedykowanej. Głównie omawiane są zagadnienia, które wynikają bezpośrednio z dyrektywy ATEX oraz podstaw prawnych z zakresu bezpieczeństwa procesowego. Uczestnicy mogą dowiedzieć się m.in. jak w zintegrowany sposób zapewnić bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zakładzie, jak dobrać urządzenia przeciwwybuchowe, a następnie w jaki sposób poprawnie je eksploatować, konserwować i remontować. Ważnym aspektem jest również kwestia zachowania się podczas już zaistniałej eksplozji, a także minimalizowanie jej skutków.

Dla kogo szkolenia ATEX?

Ze szkoleń mogą korzystać przede wszystkim osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Z tej możliwości powinien korzystać zwłaszcza personel wyspecjalizowany – projektanci systemów, producenci i dostawcy urządzeń, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy, dozór techniczny. Szkolenia dedykowane są także użytkownikom urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Napisz do nas i zapisz się do newslettera by być na bieżąco.

W zależności od zapotrzebowania oferujemy następujące szkolenia:

I Szkolenie:

Dyrektywa ATEX i ATEX User oraz wprowadzenie techniczne w systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla pyłów.

Liczba uczestników: do 15 osób Termin: dowolny / do ustalenia Miejsce szkolenia: siedziba CORONA Serwis – ul. J. Baildona 16/27, 40-115 Katowice lub siedziba zamawiającego
Czas trwania:
8godzin
Dla kogo szkolenie:
 • Dla personelu zakładów, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe,
 • pracowników nadzoru technologicznego,
 • zarządców i użytkowników obiektów,
 • inspektorów pracy,
 • służb BHP.
Zapisz się na szkolenie
II Szkolenie:

Szkolenie techniczne z zakresu HAZOP.Liczba uczestników: do 15 osób Termin: dowolny / do ustalenia Miejsce szkolenia: siedziba CORONA Serwis – ul. J. Baildona 16/27, 40-115 Katowice lub siedziba zamawiającego
Czas trwania:
8godzin
Dla kogo szkolenie:
 • Dla personelu zakładów, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe,
 • pracowników nadzoru technologicznego,
 • zarządców i użytkowników obiektów,
 • inspektorów pracy,
 • służb BHP.
Zapisz się na szkolenie
III Szkolenie:

Szkolenia dedykowane – program układany na życzenie zamawiającego.


Liczba uczestników: do 15 osób Termin: dowolny / do ustalenia Miejsce szkolenia: siedziba CORONA Serwis – ul. J. Baildona 16/27, 40-115 Katowice lub siedziba zamawiającego
Czas trwania:
8godzin
Dla kogo szkolenie:
 • Dla personelu zakładów, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe,
 • pracowników nadzoru technologicznego,
 • zarządców i użytkowników obiektów,
 • inspektorów pracy,
 • służb BHP.
Zapisz się na szkolenie