Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX to zbiór przepisów Unii Europejskiej dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę standardów BHP.

Dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych używanych w strefach zagrożonych wybuchem, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Dyrektywa ATEX – Czym jest?

Dyrektywa ATEX, skrót od „ATmosphere EXplosibles”, to zbiór przepisów ustanowionych przez Unię Europejską (UE) w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem dyrektywy jest poprawa standardów zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez zmniejszenie ryzyka pożaru i wybuchu. Czytaj dalej „Dyrektywa ATEX – Czym jest?”