Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX to zbiór przepisów Unii Europejskiej dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę standardów BHP.

Dyrektywa ma zastosowanie do urządzeń i systemów ochronnych używanych w strefach zagrożonych wybuchem, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia