ATEX 114

ATEX to unijna dyrektywa szczegółowo określająca wymagania, jakie muszą spełniać produkty stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Zawiera klasyfikację ze względu na m.in. rodzaj zabezpieczenia. Corona Serwis przeprowadza szczegółowe audyty bezpieczeństwa na zakładach oraz szeroki zakres szkoleń.

Dyrektywa ATEX ma na celu zbliżenie ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich w zakresie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych stosowanych na obszarach zagrożonych wybuchem.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Dyrektywa ATEX – Czym jest?

Dyrektywa ATEX, skrót od „ATmosphere EXplosibles”, to zbiór przepisów ustanowionych przez Unię Europejską (UE) w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem dyrektywy jest poprawa standardów zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez zmniejszenie ryzyka pożaru i wybuchu.

Czytaj dalej „Dyrektywa ATEX – Czym jest?”