ATEX norma

ATEX (ATmosphere EXplosibles) to zestaw norm Unii Europejskiej (UE), które ustanawiają wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Norma ATEX obejmuje szeroki zakres sprzętu i systemów, w tym urządzenia elektryczne i mechaniczne, oprawy oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej. Norma została opracowana w celu zminimalizowania ryzyka pożaru i wybuchu w takich branżach jak chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna i spożywcza, i dotyczy urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.

Zgodność z normą ATEX jest obowiązkowa dla wszystkich urządzeń i systemów sprzedawanych w UE.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

→ Zapisz się na szkolenie w tym temacie