background

Analiza HAZOP

Oferujemy analizę HAZOP dla branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, paliwowej i dla pozostałych branż z przemysłem procesowych. Napisz do nas i dowiedz się więcej.

Jak dokonuje się analizy?

Analiza przeprowadzana jest w oparciu o Normę PN-IEC 61882:2005 – Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP). Dokonywana jest na podstawie tzw. systemu słów kluczowych, które stanowią źródła potencjalnych zagrożeń. Aby poprawnie wykonać analizę, instalację dzieli się na tzw. węzły badawcze, czyli jednostki procesowe lub operacje jednostkowe posiadające określone funkcje. Każdy z tych węzłów to kolejny etap analizy.

Szczegółowy przykład naszej analizy HAZOP i metodę badania z przykładem znajdziesz tutaj.

Etapy prowadzenia Analizy HAZOP

Podstawą analizy jest zebranie informacji oraz materiałów dotyczących instalacji: opisów, schematów P&ID itd. Następnie należy zorganizować grupę ekspertów, którzy stanowić będą zespół analityczny. Podczas analizy powinny być prowadzone jej zapisy. Instalacje muszą zostać podzielone na tzw. węzły badawcze. Ewentualne odchylenia tworzy się przez połączenie słowa kluczowego z parametrem. Odchylenie, które zostało zdefiniowane i może wystąpić realnie rozpoczyna analizę poprzez ustalenie jego skutków, jakie może spowodować oraz określenie stosowanych lub zaprojektowanych zabezpieczeń. Co ważne, dla każdego odchylenia należy oszacować częstotliwość występowania zagrożenia, kategorie potencjalnych skutków oraz wynikający z tego poziom ryzyka. Analizę kontynuuje się dla kolejnych haseł lub słów kluczowych i następnych węzłów instalacji. Sam zapis musi zostać wykonany na arkuszu roboczym, który stanowi dokumentację analizy i załącznik do raportu końcowego. Wnioski ujęte w raporcie końcowym mogą być przesłanką do wprowadzenia dodatkowych środków ochronnych lub dokonania zmian w projekcie technologicznym instalacji.

Napisz do nas