background

Analiza SIL

Stosowanie systemów zabezpieczeń o określonych poziomach SIL zapewnia akceptowalny poziom ryzyka, które związane jest z eksploatacją urządzeń technicznych.

Czym jest analiza SIL?

SIL (Safety Integrity Level) – Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa. Stosowanie systemów zabezpieczeń o poprawnie zdefiniowanych stopniach SIL jest kluczowe dla zapewnienia możliwego do przyjęcia poziomu ryzyka, który wynika z eksploatacji urządzeń technicznych.

Poprawność działania funkcji bezpieczeństwa zależna jest od obowiązującego stopnia nienaruszalności bezpieczeństwa.

W związku z tym wyróżnia się cztery poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, z których poziom 4 określony jest jako najwyższy stopień, natomiast poziom 1 jest najniższym.

Im wyższy poziom SIL tym zachodzi większe prawdopodobieństwo, że realizowanie funkcji bezpieczeństwa będzie poprawne.

Istota analizy SIL

Najwyższy stopień automatyki zabezpieczającej to Przyrządowy System Bezpieczeństwa SIS (Safety Instrumented System), który realizuje Przyrządowe Funkcje Bezpieczeństwa SIF (Safety Instrumented Function) o zdefiniowanym Poziomie Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level).

SIS to rozwiązania zaprojektowane niezależne od całego systemu sterowania procesem. Scalają urządzenia oraz oprogramowanie. Ich głównym zadaniem jest podejmowanie natychmiastowych działań, tak aby usunąć skutki wykrytych niebezpiecznych zdarzeń zachodzących w procesie.

Stosowanie systemów zabezpieczeń o określonych poziomach SIL zapewnia akceptowalny poziom ryzyka, które związane jest z eksploatacją urządzeń technicznych.

Analiza SIL – norma i podstawy

Analizę SIL opiera się o:

  • Normy serii PN-EN 61511 – Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego.
  • Normę PN-EN 62061 – Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.
Napisz do nas