Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem znana również jako analiza zagrożenia wybuchem jest opracowaniem wskazującym czynniki powodujące zapłon oraz zawierającym zalecenia w zakresie ochrony przed jego skutkami.

Sporządzana jest w celu weryfikacji aktualnego stanu zakładu w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i jest wytyczną podczas sporządzania oceny ryzyka wybuchu. Podstawą prawną oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?

Pożar i wybuch w środowisku przemysłowym to bardzo często dwa zależne od siebie zjawiska. Choć każde z nich może powstawać oddzielnie, stwarzając poważne zagrożenie bezpieczeństwa, to w kombinacji sprawiają, że skutki ich wystąpienia w zakładzie przemysłowym mogą być katastrofalne. Dlatego świadomość potencjalnych zagrożeń to podstawa do wdrażania profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Czytaj dalej „Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?”

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem to proces, który ma na celu zidentyfikowanie i ocenę ryzyka wystąpienia eksplozji lub pożaru w danym miejscu. Przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem jest szczególnie istotne w przemyśle chemicznym, naftowym oraz w innych branżach, gdzie stosuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe.

(więcej…)