Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem znana również jako analiza zagrożenia wybuchem jest opracowaniem wskazującym czynniki powodujące zapłon oraz zawierającym zalecenia w zakresie ochrony przed jego skutkami.

Sporządzana jest w celu weryfikacji aktualnego stanu zakładu w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i jest wytyczną podczas sporządzania oceny ryzyka wybuchu. Podstawą prawną oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja tekstyliów

Wymóg dokumentacyjny z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego wymagany jest dla miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W takim przypadku pracodawca musi posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) oraz Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW). W związku z tym, zgłosił się do nas jeden z producentów tekstyliów domowych, dla którego nasi inżynierowie sporządzili Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), w skład którego wchodzi Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW) oraz Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW).

Czytaj dalej „CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja tekstyliów”

CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja kawy

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego jest wymagane nie tylko przepisami krajowymi, ale także unijnymi. Bardzo istotne jest jednak nie tylko posiadanie takiej dokumentacji, ale też jej bieżące aktualizowanie. Zwłaszcza w przypadku, kiedy na przykład w procesie produkcji, wykorzystywanych surowcach czy samych instalacji nastąpiły istotne zmiany. Jeden z producentów z branży spożywczej zgłosił się do nas z zadaniem sporządzenia aktualizacji swojej dokumentacji. Chodziło o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW) oraz Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW).

Czytaj dalej „CASE STUDY – aktualizacja dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego – produkcja kawy”

CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?

Każdy zakład przetwarzania odpadów stanowi ważny element w zwalczaniu nadmiernej ilości śmieci na składowiskach.  W związku z ich przetwarzaniem, może dochodzić do powstawania atmosfery wybuchowej. Co za tym idzie – tworzy się potencjalne zagrożenie pożaru czy wybuchu. Jeden z naszych klientów zgłosił się do nas z zadaniem stworzenia kompleksowej Oceny Zagrożenia Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu. Dlaczego wykonanie tej dokumentacji jest pierwszym krokiem w skutecznym zabezpieczeniu zakładu?

Czytaj dalej „CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?”

Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?

Pożar i wybuch w środowisku przemysłowym to bardzo często dwa zależne od siebie zjawiska. Choć każde z nich może powstawać oddzielnie, stwarzając poważne zagrożenie bezpieczeństwa, to w kombinacji sprawiają, że skutki ich wystąpienia w zakładzie przemysłowym mogą być katastrofalne. Dlatego świadomość potencjalnych zagrożeń to podstawa do wdrażania profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Czytaj dalej „Pożar i wybuch – różne zjawiska, takie same zagrożenia?”

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem to proces, który ma na celu zidentyfikowanie i ocenę ryzyka wystąpienia eksplozji lub pożaru w danym miejscu. Przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem jest szczególnie istotne w przemyśle chemicznym, naftowym oraz w innych branżach, gdzie stosuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe.

(więcej…)