Instalacje ATEX

Instalacje ATEX dotyczą obiektów przemysłowych, urządzeń i systemów zaprojektowanych i zainstalowanych zgodnie z normami ATEX (ATmosphere EXplosibles) ustanowionymi przez Unię Europejską (UE). Instalacje te są przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem i zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko pożaru i wybuchu.

Normy ATEX obejmują szeroki zakres sprzętu i systemów, w tym urządzenia elektryczne i mechaniczne, oprawy oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej. Zgodność z normami ATEX jest obowiązkowa dla wszystkich urządzeń i systemów sprzedawanych w UE i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i społeczeństwa w takich branżach jak chemiczna, petrochemiczna, farmaceutyczna i spożywcza.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?

Każdy zakład przetwarzania odpadów stanowi ważny element w zwalczaniu nadmiernej ilości śmieci na składowiskach.  W związku z ich przetwarzaniem, może dochodzić do powstawania atmosfery wybuchowej. Co za tym idzie – tworzy się potencjalne zagrożenie pożaru czy wybuchu. Jeden z naszych klientów zgłosił się do nas z zadaniem stworzenia kompleksowej Oceny Zagrożenia Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu. Dlaczego wykonanie tej dokumentacji jest pierwszym krokiem w skutecznym zabezpieczeniu zakładu?

Czytaj dalej „CASE STUDY- od czego zacząć skuteczne zabezpieczenie przed wybuchem zakładu przetwarzania odpadów?”