Strefa zagrożenia wybuchem 21

Strefa zagrożenia wybuchem 21 (ang. Ex Zone 21) jest oznaczeniem obszaru, w którym istnieje potencjalne ryzyko wybuchu związane z obecnością pyłów palnych unoszących się w powietrzu. Strefa zagrożenia wybuchem 21 dotyczy środowisk, w których atmosfera wybuchowa podczas normalnego działania może występować okresowo lub na krótki czas w takiej ilości, że stanowi zagrożenie wybuchem w przypadku kontaktu z efektywnym źródłem zapłonu.

W tej strefie istnieje ryzyko wybuchu, dlatego konieczne są odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak odpowiednio dobrane urządzenia, systemy odpowietrzania, izolacja elektryczna, a także szkolenie personelu w zakresie postępowania w strefach zagrożenia wybuchem. Wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności ma na celu minimalizację ryzyka wybuchu i zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w tym obszarze oraz ochronę mienia.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia