Strefa zagrożenia wybuchem 20

Strefa zagrożenia wybuchem 20 (ang. Ex Zone 20) jest oznaczeniem obszaru, w którym istnieje potencjalne ryzyko wybuchu, związane z obecnością pyłów palnych, unoszących się w powietrzu. Strefa zagrożenia wybuchem 20 dotyczy środowisk, w których atmosfera wybuchowa występuje podczas normalnego działania stale, często lub przez długi czas w taki sposób, że może powodować wybuch w połączeniu z efektywnym źródłem zapłonu.

Strefa zagrożenia wybuchem 20 odnosi się do przypadków, gdy pył palny jest obecny w takiej ilości i na tyle często, że można uznać go za stały element środowiska. W takiej strefie istnieje ryzyko wybuchu, dlatego konieczne są odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak odpowiednio dobrane urządzenia, systemy odpowietrzania, izolacja elektryczna, a także szkolenie personelu w zakresie postępowania w strefach zagrożenia wybuchem. Wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności ma na celu minimalizację ryzyka wybuchu i zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w tym obszarze oraz ochronę mienia.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia