Strefa zagrożenia wybuchem 1

Strefa zagrożenia wybuchem 1 (ang. Ex Zone 1) jest oznaczeniem obszaru, w którym istnieje ryzyko wybuchu związane z występowaniem atmosfery wybuchowej, składającej się z mieszaniny substancji palnych w formie gazów, par lub mgieł z powietrzem. Strefa zagrożenia wybuchem 1 odnosi się do środowisk, w których mieszanina wybuchowa podczas normalnego działania występuje sporadycznie lub przez krótki czas.

Należy zidentyfikować źródła zapłonu, takie jak iskry, gorące powierzchnie, otwarty ogień, elektryczność statyczna, urządzenia elektryczne, które mogą spowodować wybuch. W związku z tym, w tej strefie wymaga się stosowania specjalnie zaprojektowanych urządzeń i systemów, które są odporne na wybuch oraz posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Pracownicy zatrudnieni w strefie zagrożenia wybuchem 1 muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy w takim środowisku. Wymagane jest przestrzeganie ściśle określonych procedur bezpieczeństwa, takich jak stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego, zapobieganie wytwarzaniu iskier, zastosowanie odpowiednich systemów wentylacji oraz monitorowanie atmosfery w celu wykrycia niebezpiecznych stężeń substancji palnych.

Wprowadzenie środków bezpieczeństwa, przestrzeganie procedur oraz odpowiednie szkolenie pracowników są niezbędne w strefie zagrożenia wybuchem 1 w celu minimalizacji ryzyka wybuchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w tym obszarze oraz ochrony mienia.