Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem znana również jako analiza zagrożenia wybuchem jest opracowaniem wskazującym czynniki powodujące zapłon oraz zawierającym zalecenia w zakresie ochrony przed jego skutkami.

Sporządzana jest w celu weryfikacji aktualnego stanu zakładu w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i jest wytyczną podczas sporządzania oceny ryzyka wybuchu. Podstawą prawną oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Czytaj więcej o ocenie zagrożenia wybuchem

Zapytaj o ocenę zagrożenia wybuchem

Powrót do słownika