Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu to dokument zawierający m.in. informacje o zagrożeniach wybuchowych, jakie mogą wystąpić w instalacji. Określa także propozycję rozwiązań, mających za zadanie zminimalizować ryzyko procesowe.

Ocena ryzyka wybuchu sporządzana jest w celu określenia potencjalnych zagrożeń wybuchowych i wskazania możliwości ich minimalizowania.

Czytaj więcej o ocenie ryzyka wybuchu

Zapytaj o ocenę ryzyka wybuchu

Powrót do słownika