Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu to dokument zawierający m.in. informacje o zagrożeniach wybuchowych, jakie mogą wystąpić na zakładach i obszarach zagrożonych instalacji. Określa także propozycje rozwiązań, majacych za zadanie zminimalizować skutki ryzyk procesu.

Ocenę ryzyka wybuchu sporządzana jest w celu określenia potencjalnych zagrożeń wybuchowych i wskazania możliwości ich minimalizowania lub nawet ich wyeliminowania.

Czytaj więcej o ocenie ryzyka wybuchu

Zapytaj o ocenę ryzyka wybuchu

Powrót do słownika