Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to wymagany polskim oraz europejskim prawem zbiór opisów oraz rozwiązań technicznych, budowlanych i formalnych dla danego zakładu w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem.

DZPW sporządza się w celu m.in. okreslenia procedur zabezpieczenia stanowisk pracy w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia oraz wskazuje warunki pracy na tych stanowiskach.

Czytaj więcej o DZPW

Zapytaj o DZPW

Powrót do słownika