Badanie pyłów

Badanie wybuchowości pyłów prowadzone jest w warunkach laboratoryjnych. To seria testów mająca określić jak konkretny pył reaguje w określonych warunkach - np. w jakiej temperaturze ulega zapłonowi.

Poznanie wskaźników wybuchowości pyłu pozwala ocenić skalę zagrożenia, jaką wybuch danego pyłu może powodować i umożliwia podjęcie odpowiednich kroków w celu jej zminimalizowania.

Czytaj więcej o badaniu pyłów

Zapytaj o ofertę na badanie pyłów

Powrót do słownika