background

Wyniki wyszukiwania:

Strefa zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem spoczywa […]

Audyt ATEX

Doradztwo techniczne i audyty ATEX Usługa doradztwa technicznego to bardzo duże ułatwienie dla użytkowników czy […]

Ocena zagrożenia wybuchem

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem? Ocena zagrożenia wybuchem to proces, który ma na celu zidentyfikowanie […]

Ocena ryzyka wybuchu

Czym jest ocena ryzyka wybuchu? Ocena Ryzyka Wybuchu to dokument, w którym zawarte są zagrożenia występujące […]

Analiza HAZOP

Czym jest analiza HAZOP? Analiza HAZOP (Hazard and Operability) jest systematyczną i ustrukturyzowaną techniką używaną […]