ATEX 114

ATEX 114 to unijna dyrektywa dokładnie określająca wymagania, jakie muszą spełniać produkty stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Zawiera klasyfikację ze względu na m.in. rodzaj zabezpieczenia. Corona Serwis przeprowadza szczegółowe audyty zgodności z normą oraz szeroki zakres szkolenia.

Dyrektywa ATEX ma na celu zbliżenie ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich w zakresie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych stosowanych na obszarach zagrożonych wybuchem.

Czytaj więcej o ATEX 114

Zapytaj naszych ekspertów o dyrektywę ATEX

Powrót do słownika