Dolna granica wybuchowości

Dolna granica wybuchowości to minimalne stężenie substancji w powietrzu, które może ulec zapaleniu i spowodować pożar lub wybuch. Jest to ważny czynnik bezpieczeństwa w branżach, w których wykorzystuje się palne gazy i ciecze.

→ Napisz do nas w tej sprawie

→ Sprawdź wpisy dotyczące zagadnienia

Wybuch pyłu węglowego

Pył węglowy

Wybuch pyłu węglowego odbywa się w warunkach laboratoryjnych i prowadzony jest przez wykwalifikowanych ekspertów. Testy realizowane są zawsze na konkretnej próbce pyłu pobieranej ze wskazanego obszaru procesowego instalacji przemysłowej. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda proces badania pyłów na przykładzie pyłu węglowego.

Czytaj dalej „Wybuch pyłu węglowego”

Przygotowanie do badań

Laboratorium Corona Serwis

Badanie laboratoryjne polegające na oznaczeniu parametrów wybuchowości i zapalności pyłów jest podstawową czynnością, która pozwoli określić skalę zagrożenia wybuchowego na wskazanym obszarze instalacji przemysłowej. Procesy technologiczne na zakładach generują powstawanie pyłów, poprzez np. szlifowanie, mielenie, przesiewanie itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. Dlatego aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów przemysłowych konieczne jest prawidłowe określenie właściwości wybuchowych tych pyłów.

Dodatkowo zachęcamy również do zapoznania się z szczegółowym opisem badania wybuchowości pyłów przeprowadzanym przez nasz zespół oraz do przeczytania o naszej realizacji dla klienta – badanie wybuchowości pyłów na przykładzie pyłu węglowego