Bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

W czasach, kiedy używanie nowoczesnej technologii niemal w każdej dziedzinie stało się codziennością, niezwykle istotne jest pochylenie się nad obecnością człowieka w procesach przemysłowych. W nieustannie rozwijającej się koncepcji Przemysłu 4.0 ludzie nie zostaną zastąpieni przez technologię, ponieważ ma ona stanowić wsparcie dla ich codziennych działań, zwiększać efektywność produkcyjną oraz ich komfort pracy. I tak się dzieje. Nowoczesne rozwiązania niejednokrotnie pozwalają także zabezpieczyć pracownika przed szkodliwymi czynnikami, utratą zdrowia, a nawet życia. Dlatego ciągłe rozwijanie i usprawnianie zakładu w tym zakresie stało się już podstawą w odpowiedzialnym i zrównoważonym prowadzeniu biznesu.

W czasach, kiedy używanie nowoczesnej technologii niemal w każdej dziedzinie stało się codziennością, niezwykle istotne jest pochylenie się nad obecnością człowieka w procesach przemysłowych. W nieustannie rozwijającej się koncepcji Przemysłu 4.0 ludzie nie zostaną zastąpieni przez technologię, ponieważ ma ona stanowić wsparcie dla ich codziennych działań, zwiększać efektywność produkcyjną oraz ich komfort pracy. I tak się dzieje. Nowoczesne rozwiązania niejednokrotnie pozwalają także zabezpieczyć pracownika przed szkodliwymi czynnikami, utratą zdrowia, a nawet życia. Dlatego ciągłe rozwijanie i usprawnianie zakładu w tym zakresie stało się już podstawą w odpowiedzialnym i zrównoważonym prowadzeniu biznesu.

Czym zajmuje się nasza firma


ocena ryzyka wybuchu corona

Ocena ryzyka wybuchu

Określenie m.in. zagrożeń, jakie występują w instalacji procesowej, stref zagrożenia wybuchem oraz propozycji zminimalizowania takiego niebezpieczeństwa.

ocena zagrożenia wybuchem corona

Ocena zagrożenia wybuchem

Obejmuje m.in. wskazanie pomieszczeń, które zagrożone są wybuchem, wyznaczenie właściwych stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem corona

DZPW

Zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu. Określa m.in. procedury zabezpieczenia stanowisk pracy i ich bezpiecznemu użytkowaniu.

analiza hazop corona

Analiza HAZOP

Polega na regularnym rozpoznawaniu zagrożeń i problemów operacyjnych wynikających z odchyleń zamierzeń projektowych.

szkolenie atex corona

Szkolenie ATEX

Szkolenia oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wdrożenie dobrych rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie.

audyt atex corona

Audyt ATEX

Audyty pozwalają na obiektywną ocenę sytuacji bezpieczeństwa w zakładzie i sklasyfikować ewentualne źródła zagrożenia. Z kolei korzystanie z doradztwa technicznego umożliwia określenie m.in. jakie substancje tworzą atmosferę zagrożenia wybuchem.

strefa zagrożenia wybuchem corona

Strefa zagrożenia wybuchem

Wyznaczana jest na obszarze istniejących lub projektowanych obiektów oraz terenach im przyległych – tam gdzie prowadzone są wszelkie działania mogące wytworzyć atmosferę wybuchową.

badania pyłów corona

Badania pyłów

Zapoznanie się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę zagrożenia związanego z wybuchem oraz określenie odpowiednich środków zapobiegania tego typu zdarzeniom.

projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych corona

Projektowanie systemów

Podczas projektowania systemów w pierwszej kolejności identyfikowane jest zagrożenie, następnie odpowiednio dobierane zabezpieczenie przeciwwybuchowe i odpowiednie izolowanie zagrożenia.

bezpieczeństwo w przemyśle corona

Bezpieczeństwo

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego bardzo często to poczucie przekłada się nie tylko na komfort pracy, ale także jej jakość. Na barkach pracodawcy spoczywa zatem obowiązek zapewnienia, by poziom bezpieczeństwa w jego firmie był jak najwyższy. W chwili, kiedy na szali kładziemy zdrowie i życie człowieka nie warto szukać tanich i niepewnych metod. W takim przypadku najlepszym wyjściem jest zaufanie ekspertom. To oni, dzięki swojej fachowej wiedzy i bogatemu doświadczeniu, pozwolą nam zapewnić rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa procesowego najwyższej jakości.

ocena ryzyka wybuchu corona

Ocena ryzyka wybuchu

W każdym miejscu pracy narażonym na wystąpienie atmosfery wybuchowej pracodawca i/lub wykonawca obiektu zobligowany jest do dokonania kompleksowej oceny ryzyka wybuchu. Obowiązek ten jasno wynika z Dyrektyw Europejskich Atex Users i Atex 114 oraz odpowiednich polskich rozporządzeń: Ministra Gospodarki i Ministra Rozwoju.

Przyczynami wybuchowej atmosfery w miejscu pracy mogą być cechy samego miejsca, cechy wykorzystywanych urządzeń czy stosowanych substancji i mieszanin. Powstawaniu takiej atmosfery zapobiegać ma właśnie prawidłowo przeprowadzona Ocena Ryzyka Wybuchu.

więcej
ocena zagrożenia wybuchem corona

Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z przepisami, ocena zagrożenia wybuchem musi zostać przeprowadzona na terenach i w budynkach, gdzie prowadzi się procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub budynkach, w których materiały takie są magazynowane.

Zakres takiej oceny obejmuje zwykle wskazanie pomieszczeń, które zagrożone są wybuchem, wyznaczenie właściwych stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

więcej
dokument zabezpieczenia przed wybuchem corona

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Niezwykle istotną rolę w ochronie przeciwwybuchowej pełni dokument zabezpieczenia przed wybuchem. To zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu. To też zarazem najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać każdy zakład, na którego terenie możliwe jest wystąpienie niekontrolowanego wybuchu.

Obowiązek jego stworzenia spoczywa na pracodawcy, którego obliguje do tego dyrektywa ATEX oraz właściwe rozporządzenie ministra gospodarki.

więcej
analiza hazop corona

Analiza HAZOP

HAZOP to analiza, która polega na regularnym rozpoznawaniu zagrożeń i problemów operacyjnych wynikających z odchyleń zamierzeń projektowych.

Stosuje się ją podczas tworzenia projektu procesowego, ale także na etapie eksploatacji oraz modernizacji instalacji.

więcej
szkolenie atex corona

Szkolenie ATEX

Nieustanne poszerzanie świadomości na temat bezpieczeństwa pracy i wprowadzanych rozwiązaniach w tym zakresie powinny być priorytetem każdego zakładu pracy.

Szkolenia ATEX oraz warsztaty doszkalające z zakresu ochrony przeciwwybuchowej pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wdrożenie dobrych rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie.

więcej
doradztwo techniczne i audyt atex corona

Doradztwo techniczne i audyt ATEX

Doradztwo techniczne skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy projektują lub budują nowe zakłady/instalacje i chcą już na wczesnym etapie realizacji uniknąć błędów i dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych m.in. z:

  • nieprawidłowym lub niepełnym określeniem stref zagrożenia wybuchem
  • nieprawidłowym doborem urządzeń
  • niezastosowaniem wymaganych prawnie systemów ochronnych, które zabezpieczają instalacje przed wybuchem i jego rozprzestrzenianiem się

więcej
strefa zagrozenia wybuchem corona

Strefa zagrożenia wybuchem

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem jest jednym z podstawowych działań, które przeprowadza się podczas opracowywania dokumentacji z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego lub pożarowego.

Zasadniczo, strefy zagrożenia wybuchem wyznacza się w obszarze istniejących lub nowoprojektowanych obiektów/instalacji, a także na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć atmosferę wybuchową.

więcej
badania pylow corona

Badania pyłów

Atmosferę wybuchową przy odpowiedniej koncentracji oraz odpowiednim źródle zapłonu może tworzyć większość pyłów przemysłowych dostarczanych na zakład, bądź generowanych w trakcie procesu. Jednak, dzięki wcześniejszemu zapoznaniu się z parametrami zapalności i wybuchowości pyłów możemy ocenić zagrożenie związane z wybuchem oraz określić możliwość zastosowania odpowiednich środków zapobiegania tego typu zdarzeniom.

Zapoznanie się z takimi parametrami pozwala na sprecyzowanie wymagań dotyczących m.in. stosowania urządzeń i systemów ochronnych.

więcej
projektowanie systemow zabezpieczen przeciwwybuchowych corona

Projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Mając na uwadze, że każdy proces produkcyjny różni się od drugiego, projektowanie systemów bezpieczeństwa zawsze powinno odbywać się z indywidualnym podejściem do klienta.

Tylko wtedy możemy mieć pewność, że jego oczekiwania w tym zakresie zostaną skutecznie spełnione.

więcej

CORONA - Systemy zabezpieczeń dla Przemysłu

Firma CORONA Sp. z o.o. to prawie 30 lat doświadczenia w branży, kilkudziesięciu wykwalifikowanych ekspertów oraz kilkaset zabezpieczonych zakładów. To także gwarant wysokiej jakości usług, odpowiedzialnego podejścia i staranności w spełnianiu oczekiwań najbardziej wymagającego klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że od odpowiedniego systemu zabezpieczeń zależy nie tylko stan mienia przedsiębiorstw i otaczającego ich środowiska, ale przede wszystkim zdrowie i życie człowieka. I to jest dla nas najważniejsze. Dlatego od początku działalności współpracujemy z najlepszymi producentami w branży oferując naszym klientom produkty najwyższej jakości. Z naszych usług korzystają przedstawiciele polskich i zagranicznych marek, dla których bezpieczne warunki pracy to priorytet. Oferujemy zabezpieczenia, które z powodzeniem wykorzystywane są w branży przemysłowej, spożywczej czy farmaceutycznej. Stosowane przez nas technologie to połączenie nowoczesności z tradycyjną solidnością wykonania.

Działamy od 1991 roku i od początku charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do naszych partnerów. Nie ma znaczenia czy z naszych usług korzysta znany, zagraniczny producent czy mały, lokalny przedsiębiorca. Każda współpraca jest dla nas tak samo ważna. Te wszystkie czynniki pozwoliły na przestrzeni lat ugruntować silną i stabilną pozycję firmy CORONA na rynku.

ocena ryzyka wybuchu corona