Ocena zagrożenia wybuchem podstawa prawna

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem to proces, który ma na celu zidentyfikowanie i ocenę ryzyka wystąpienia eksplozji lub pożaru w danym miejscu. Przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem jest szczególnie istotne w przemyśle chemicznym, naftowym oraz w innych branżach, gdzie stosuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe.

(więcej…)