Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – czym jest?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) pełni niezwykle istotną rolę w ochronie przeciwwybuchowej zakładów przemysłowych. To najważniejszy dokument, jaki powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego możliwe jest wystąpienie niekontrolowanego wybuchu, spowodowanego zapłonem atmosfery wybuchowej, czyli mieszaniny powietrza z substancjami palnymi w postaci gazów, oparów, mgieł i pyłów.

DZPW to zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu, znajdujących się w nim instalacji, a także zatrudnionego personelu. Obowiązek jego stworzenia spoczywa na pracodawcy, a obliguje go do tego tzw. dyrektywa ATEX oraz właściwe Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).