Czym jest ATEX?

Niebezpieczeństwo wybuchu jest zawsze obecne w większości rodzajów obiektów przemysłowych i produkcyjnych znajdujących się w przemyśle wydobywczym, rolniczym, spożywczym oraz chemicznym. Warunki atmosfery wybuchowej powodowane są przez: gazy, opary lub pył.

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje DSEAR – The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations. To przepisy prawne dotyczące niebezpiecznych substancji oraz atmosfery wybuchowej. Określają one atmosferę wybuchową jako „mieszaninę niebezpiecznych substancji takich jak: gazów, pary, pyłów i oparów z powietrzem, w której po powstaniu zapłonu następuje zjawisko utleniania się  łatwopalnej mieszaniny.