Bezpieczeństwo – priorytet przedsiębiorstwa

Używanie nowoczesnej technologii niemal w każdej dziedzinie stało się codziennością. Dlatego niezwykle istotne jest pochylenie się nad obecnością człowieka i jego bezpieczeństwie w procesach przemysłowych. Raport zrealizowany przez dustsafetyscience.com jasno pokazuje, że w tym zakresie jeszcze wiele jest do zrobienia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest jedną z podstawowych potrzeb każdego pracownika. Dlatego na barkach pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia, by poziom bezpieczeństwa w jego firmie był jak najwyższy. Korzyści w takim przypadku są obopólne. Pracownik, który czuje się w zakładzie pracy bezpiecznie jest bardziej efektywny, co przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa.

Choć poziom świadomości przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa procesowego jest coraz wyższy, ciągle zdarzają się sytuacje, w których zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe są niewystarczające. Może to wynikać z różnych czynników – chęci oszczędności, niskiego poziomu wiedzy o zagrożeniach czy niewystarczających regulacji prawnych w tym zakresie.

Raport pokazuje – świadomość nie tak wysoka

Z danych zawartych w raporcie wynika, że najwięcej sytuacji zagrażających pracownikom przy procesie produkcji ma miejsce w branży obróbki drewna i branży spożywczej. Od stycznia do czerwca 2019 r. aż 60% wszystkich pożarów i eksplozji miało miejsce właśnie w zakładach produkujących materiały z tych gałęzi przemysłu. Przyczynia się do tego przede wszystkim z duża ilość łatwopalnych pyłów. Zaliczyć można do nich m.in. pył drzewny, pyły cukru, pyły produktów zbożowych oraz kakao. Ryzyko zwiększają także urządzenia i aparaty do magazynowania i odpylania, podajniki czy przenośniki, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.

Niestety, wspomniany raport jasno pokazuje, że ilość pożarów, rannych czy ofiar śmiertelnych nie zmniejsza się w znaczący sposób. W przypadku branży przemysłowej i drzewnej odnotowano też zauważalny wzrost. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia śmiertelne i aż 73% zdarzeń, w których ktoś został ranny miały miejsce w branży rolniczej, spożywczej i obróbki drewna.

Ze statystyk wynika też, że z odnotowanych w pierwszej połowie tego roku zdarzeniach, bezpośrednią przyczyną 42 pożarów i 4 eksplozji były urządzenia do odpylania. To o ponad 25% więcej tego typu zdarzeń niż odnotowano pomiędzy 2016 a 2019 rokiem.

Co zrobić, by poprawić bezpieczeństwo?

Niezwykle istotne jest zatem, aby nieustannie budować globalną świadomość, dzielić się wiedzą i dążyć do zmian w tym zakresie. Wiele zdarzeń w postaci wycieków, wybuchów czy pożarów nie miałoby miejsca, gdyby personel posiadał odpowiednią wiedzę. Istotne jest również, aby urządzenia wyposażone były w odpowiednie zabezpieczenia (płytki bezpieczeństwa, detektory iskier czy detektory ognia i gazu).

Czynnikiem, który niewątpliwie może w tym pomóc są odpowiednie regulacje prawne, które będą wymagać od pracodawców bezwzględnego przestrzegania przepisów. Stosowanie najnowszych i najbezpieczniejszych rozwiązań w tej materii powinno być zatem ich obowiązkiem, a nie wyborem. To gwarantuje bezpieczeństwo.

Cały raport dustsafetyscience.com można przeczytać tutaj.